Hva er egentlig nasjonalisme?

Begrepet «nasjonalist» brukes pussig nok av og til som skjellsord i debatter om innvandring, som om det skulle være noe negativt. Hvis politikere svarer ja på om de er nasjonalist, får journalistene hakeslepp – for de tror jo at det har med rasisme/nazisme å gjøre. Dette er en pervers fortolkning av begrepet. Den korte forklaringen er slik: å være nasjonalist betyr at man er for en nasjon. Logisk nok.

I lang tid har Norge vært en nasjon, og mange nordmenn, trolig et overveldende flertall, ønsker å bevare landet nettopp slik. Majoriteten blant nordmenn ønsker strengere innvandring. En ny meningsmåling viser f.eks at 2 av 3 nordmenn er i mot å få Norge med i EU. Vi ønsker ikke å bli innlemmet i en svær superstat, der alle bestemmelser av betydning tas i Brussel, langt vekk fra norske velgere. Mange av oss ønsker å bevare vår kultur og egenart.

Nasjonalisme står for at hvert folk skal ha selvbestemmelsesrett i sitt eget land. Man er en del av en storfamilie, det er jo det nasjoner er. En utvidet genetisk familie, med sine felles normer. Har man lojalitet til sitt eget land, og tillit til de fleste andre borgerne, ønsker man også å bidra med å betale skatt. Man kjenner på en identitet. I tillegg vil viljen skjerpes for å kjempe for sitt eget land i krigstid. Slik sunn nasjonalisme fikk jo nasjonalister over hele Europa til å kjempe for sine nasjoner mot et ekspanderende Tyskland under andre verdenskrig.

Siden mange forbinder nasjonalisme med nasjonalsosialisme (nazisme), tror man at det innebærer at nasjonalister er for en sterk stat, og at det er nødt å innebære rasisme. For å ta rasisme-anklagen først; det finnes ulike anerkjente nasjonalistiske filosofer (i den grad man kan være anerkjent når man omtaler seg som «nasjonalist»), og noen vektlegger rase veldig lite. Det er uansett ingen av disse som mener at noen raser står over andre raser, slik nazistene mente.

Det stemmer at flere mener at etnisitet har en betydning, men da ser man for seg at etniske minoriteter etterhvert skal bli en del av vertsbefolkningen. Noe annet ville nemlig stridet mot selve målet om å bevare hele nasjonen innenfor en stat, med innvandring fra helt ulike land. Alternativet måtte blitt akkurat det nazister ønsker, nemlig totalt raseskille. Personlig mener jeg at etniske minoriteter må være veldig små, slik at det er garantert at de integrerer seg. For store etniske forskjeller i et land, kan i praksis berede grunnen for flere nasjoner i samme land. Særskilt i trange økonomiske tider.

Noe som bringer meg til neste punkt: En nasjon er ikke en stat. Man kan være anarkist (for avviklingen av staten) og samtidig være nasjonalist. Men historisk sett blir ofte stater til ut av en nasjon. De blir til fordi en gruppe mennesker anser seg som et folk, med felles historie, felles kultur, verdier og også ætt. En nasjon trenger ikke å ha noe å gjøre med staten den befinner seg i. For å ta ett eksempel: en strengt religiøs ghetto i et land, der mange ikke anser seg som medborgere av det landet, og der man har verdier som skiller seg kraftig fra vertsbefolkningen forøvrig – er i praksis en nasjon.

Historiker Arne Bergsgård har nevnt fem kjennetegn på hva nasjonalitet ved et land er: Man har et felles språk, en felles tro, en felles ætt, tilknytning til tidligere generasjoner og kommende generasjoner, fedrelandet og identifikasjon med en felles politisk historie. Sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk peker på at hvis ett av disse momentene mangler;«må andre momenter gjøres sterkere om man skal få til nasjonalt samhold. I noen stater der ulike folkegrupper har manglet en nasjonal felles fortid, har dette vært kompensert med sterke politiske program for en overnasjonal misjon. USA, Sovjetunionen og Jugoslavia er eksempler på dette».

Nasjonalismen er faktisk i utgangspunket en svært defensiv ideologi, som Skirbekk viser til. Nasjonalstatenes periode i Europa (1815-1914) var faktisk Europas mest fredelige tid.

En vesentlig kritikk som stadig kommer mot USA fra europeiske politikere, er at de har for liten velferdsstat. Men forskning antyder at i land med store etniske og kulturelle forskjeller, så er det også mindre begeistring for å betale skatt inn til en stat som skal sørge for velferdstilbud for vår neste. (se f.eks notatene og nettsiden om «etnic diversity» på«Ressurser»-siden for noe info om dette). Så dette kan være et bidrag til å forstå hvorfor mange amerikanerne har mye lavere toleranse for statsmakt enn vi har i Europa, og da spesielt i de skandinaviske landene, som inntil rimelig nylig har vært veldig homogene etniske land.

Som andre politiske ideologier, må selvsagt også nasjonalisme fornyes og diskuteres – om ikke på grunn av naturlige og sunne forandringer, så på grunn av dårlige beslutninger foretatt av våre egne politikere. Når f.eks mange mennesker i Norge i dag ikke er etniske nordmenn, og har en annen kultur spesielt i deler av Oslo-området, så får man utfordringer.

Min oppfatning er at etniske nordmenn burde absorbere minoritetene, altså at de er i klart mindretall, får barn med oss, og tar etter våre verdier. På den måten vil ikke religiøse ghettoer utvides. Skal vi får dette til, må vi kraftig begrense innvandringen. Vi må konsentere oss om å integrere, og i stor grad også assimilere. Denne oppskriften burde hele Europa følge, for vi ser de samme problemene mange steder, på grunn av for stor innvandring over kort tid, fra land som er helt ulike oss. Integreringsproblemene blir forsterket siden ikke-vestlige innvandrere får mange flere barn enn europeerne får. Dette er nok hardt å svelge for mange «tolerante» politikere, men det er ikke nok med at man lever i ulike etniske områder i ett land og tror at det skal gå fint. Etterhvert vil det medføre konflikter, og noen av dem har vi allerede sett begynnelsen på.

Om det samiske folket i Norge hadde hatt nok politisk/militær makt, hadde de ganske sikkert hatt sin egen stat nå. Det samme gjelder indianere i Amerika, og også store etniske minoriteter verden over. Det er klart at man etterhvert kan blande seg så sterkt, at forskjeller utviskes. Men slike ting tar tid.

Det er mange etniske konflikter rundt omkring i verden i dag. Se på de forfulgte uigurene i Kina, se på kurderne i Tyrkia og Irak, se på tamilene i Sri Lanka. Det går an å nevne i fleng slike konflikter, der minoriteter nok ønsker egne stater. De samme konfliktene kommer til å oppstå i Europa etterhvert, fordi vi har tatt inn for mange innvandrere over for kort tid, og nå ser vi tusenvis av ghettoer, deriblant mange muslimske. Bare i Frankrike har de over 800 no-go-areas, hvor brannmenn trenger politibeskyttelse. Dette er i praksis smånasjoner, og vokser de seg store nok, vil målet kunne bli egne stater. De vil uansett kunne bli en trussel for resten av landenes innbyggere.

Nasjonalisme har lenge vært ignorert som politisk filosofi, stemplet som gammeldags og utgått på dato. Men på 90-tallet kom nasjonalismen tilbake i den filosofiske debatten, delvis som en konsekvens av nasjonalistiske konflikter, som i Rwanda, tidligere Jugoslavia og de tidligere Sovjet-republikkene. Slike konflikter kan selvsagt resultere i krig og etnisk slakt, men de springer ut av en helt grunnleggende og naturlig del av menneskenaturen verden over: stamme-tilhørigheten.

Jeg foreslår at vi tar den mer på alvor enn vi har gjort. Hvis ikke tror jeg Europa kan se for seg en svært dyster fremtid.

For et dypdykk inn i de ulike nasjonalistiske filosofiske retninger, vil jeg anbefale Om “nationalism” på Stanford Encyclopedia of Philosophy. Har du kommentarer til det jeg har skrevet her, så kan du skrive i kommentarfeltet, eller sende meg en mail/legge meg til på msn på nasjonalist@gmail.com

Dette innlegget ble publisert i Nasjonalisme. Bokmerk permalenken.

8 svar til Hva er egentlig nasjonalisme?

 1. Muslim. sier:

  Hvordan kan du mene at ghettoer er muslimske? slik er ulovlig i Islam. driver noen med det og kalder seg muslim, består de av en gruppe folk som vil spre dårlige holdninger om islam.

 2. nasjonalist sier:

  Hei Muslim. Kjekt med en kommentar her. Det er ikke ofte (ikke at jeg har vært så aktiv i det siste heller). Jeg vet ikke hva du mener når du bruker begrepet «ghetto» men jeg mener områder som klart skiller seg ut fra resten av samfunnet. Vi vet dessverre at flere områder i Europa består av innvandrere som holder seg til sine «egne» og ikke integrerer seg i det europeiske samfunnet. Blir slike områder store nok, blir sammenhengskraften mindre og da har man et problem – spesielt i tider med økonomiske kriser som Europa nå ser ut til å være på vei inn i.

 3. Ingunn sier:

  Så bra skrevet! Jeg sliter med en oppgave til eksamen som er: «Medborgerskap forutsetter nasjonalisme.» Drøft utsagnet. Dette hjalp meg hvertfall til å forstå litt mer hva nasjonalisme egentlig er! Takk 🙂

 4. rune digeraas sier:

  tusen takk for et utfyllende svar på hva du mener hva nasjonalisme er.og jeg kunne ikke vært mer enig.utrolig bra skrevet 🙂 mvh.rune

 5. Tonje sier:

  Jeg har ikke satt meg så veldig inn i de forskjellige ideologiene, så kan godt hende jeg skriver noe litt urelevant nå, men må si jeg reagerte litt på noe av det du skrev. Et eksempel er det om indianerne i USA. Hvis vi skal tenke det å ta parti her da, så ser det ut til at du tar parti med Europeerne som kom til Nord-Amerika. Skulle ikke du ha vært på parti med indianerne nasjonalistisk sett? Europeerne er jo «innvandrerne» i dette scenariet som rett og slett tok over landområdene. Det var indianerne som var der først, med sin historie, kultur og sine verdier. Vet at det ikke akkurat var dette som det her innlegget handlet om, men jeg ser at du er reflektert og dyktig i det du skriver, så ville gjerne se hva jeg fikk av svar.
  Noe annet jeg stusset over var at du mente det var viktig og assimilere. Når jeg tenker på assimilering, tenker jeg umiddelbart på hva samiske barn opplevde for en stund siden, da vi skulle gjøre dem «norske». De fikk blant annet ikke lov til å snakke samisk på skolen. Kulturen skulle viskes ut. Mener du dette er positivt? Mener du at en som flytter til vårt land, skal viske ut alle sine erfaringer, tradisjoner, kultur, og bli akkurat som «alle andre norske»?

 6. nasjonalist sier:

  Hei Tonje. Kjekt at du kommenterer her. Jeg setter stor pris på innspill, også de som ikke alltid er enig med meg. Nå skal det riktignok sies at du har misforstått meg. Jeg er faktisk på parti med indianerne på den måten at jeg synes det hadde vært riktig om de fikk sitt eget land. Det har de ikke fått og de er mer eller mindre et døende folkeslag – det synes jeg er trist. Ethvert folkeslag har rett på å ha et område der de kan dyrke sin kultur og sine verdier. USA er et stort land – der er det rom for to nasjoner. Men nå er jo ikke det et reelt bilde lenger. Slik det er i dag består USA nemligav oppstykkede områder som ofte er rimelig etnisk inndelt. Det blir stadig færre hvite (noe tidligere president Clinton faktisk uttrykte glede over!) og hvite flytter til forstedene, mens minoritetene flytter til storbyene.

  Mange etniske grupper kjemper for sine rettigheter som gruppe istedet for at individuelle rettigheter blir satt i fokus. Det sier noe når en overveldende majoritet av svarte stemte på Obama ved valget nylig og majoriteten av hvite stemte på Romney. Naturligvis er det ikke en tilfeldighet og det er banalt å si at det bare er av økonomiske årsaker. Men nå går jeg litt på siden av det jeg egentlig skulle svare på. Når det gjelder assimilieringstanken så mener jeg at den langt på vei er mest fornuftig, men da kun i områder hvor det fra før av var en majoritetsbefolkning. I tilfeller som Norge der man hadde samene og oss etniske nordmenn, så er det litt annerledes.

  Dette er et ømtålig og vanskelig område, fordi på den ene siden burde man respektere urfolket samene og deres skikker, men hvis man lager sær-regler for dem vil jo det etterhvert bli vanskelig å argumentere for hvorfor andre grupper ikke også skal få sær-rettigheter. Men siden samene faktisk er Norges urfolk er det i seg selv et godt argument. Jeg for min del hadde ikke vært imot at de hadde sin egen stat, men av praktiske årsaker virker det urealistisk. Deres skikker burde selvsagt ivaretas, men alt er ikke statens oppgave heller.

  Innvandrere som kommer hit burde godta våre frihetsverdier for å kunne bosette seg her. Når det gjelder klesplagg, matvaner, osv er dette ytre ting som ikke burde hindre noen å få bo i Norge (forutenom da burka osv som viser ganske tydelig hva slags verdier de står for). Men det er åpenbart at integrering tar tid, og derfor burde innvandrere fra hver gruppe være få, slik at de får sjansen til å føle seg som en del av den norske kulturen etter tid. Innvandringen har skutt så fort fremover mange innvandrere ikke har fått sjansen til å oppleve seg selv som individer her i Norge. Det er veldig dumt.

  En måte å måle god integrering på er å se hvor mange innvandrere som gifter seg og får barn med etniske nordmenn – og ikke for å være sexistisk men det er ofte et adskillig sunnere tegn om en norsk mann blir sammen med en dame fra f.eks Pakistan enn at en norsk kvinne blir sammen med en mann fra Pakistan. Grunnen er ganske enkelt at det ofte er mennene fra dette og andre land i Østen som viderefører skikkene og verdiene. Mannen blir jo i disse landene sett på som familiens overhode.

  Noen innvandrergrupper holder seg generelt sett til sine egne og det er problematisk. Da viderefører man gjerne normer og verdier som kolliderer med våre og man får i praksis flere smånasjoner i landet etterhvert – også kallt for innvandrerghettoer. Dette er jo deler av Oslo et eksempel på.

 7. Ekte Nasjonalist. sier:

  Den norske nasjonen er ikke kun truet av utlendingers blotte nærvær her i landet, man må også se bak «teppet» på hvem det er som drar i trådene og påfører oss denne elendigheten.


 8. games sier:

  Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe all is presented on web?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s